Kancelaria

 


Kancelaria parafialna czynna po Mszy św. wieczornej od wtorku do piątku.
W niedzielę nie prowadzimy spraw kancelaryjnych !


Informacje dotyczące spraw kancelaryjnych:

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Pragnąc dokonać chrztu dziecka, należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej oraz przedłożyć następujące dokumenty:

Wyciąg z Aktu Urodzenia USC.

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Pragnąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński należy przynajmniej na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłosić się w Kancelarii Parafialnej.

W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:
Metrykę sakramentu chrztu świętego i bierzmowania
(jeśli chrzest i bierzmowanie były poza parafią).

Dowody osobiste narzeczonych.

Zaświadczenia z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego (po zgłoszeniu na zapowiedzi).

Jeśli któreś z narzeczonych  nie mieszkała na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda miejscowego proboszcza jednej ze stron.

 

POGRZEB
Dzień i godzinę pogrzebu ustalamy najpierw w Kancelarii Parafialnej. Należy wtedy przynieść:

Akt zgonu.

 

 

PORADNICTWO RODZINNE
Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca
o godz. 15.00. 

Można się umówić:  888 102 786