Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Pragnąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński należy przynajmniej na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłosić się w Kancelarii Parafialnej.

W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty: 

  • Metrykę sakramentu chrztu świętego i bierzmowania 
  • (jeśli chrzest i bierzmowanie były poza parafią).
  • Ostatnie świadectwo katechizacji w szkole średniej.
  • Dowody osobiste narzeczonych.

Zaświadczenia z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego (po zgłoszeniu na zapowiedzi).


Kurs Przedmałżeński – jesień 2017

terminy spotkań:

7 październik

14 październik

21 październik

rozpoczęcie spotkań godz 19.00 w Auli