Rys historyczny

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus została erygowana w 1946 roku.

Parafię tę, pod patronatem św. Stanisława biskupa i męczennika, ustanowił biskup kielecki Czesław Kaczmarek.

Z parafii w 1990 roku wyodrębniono kolejną: w Dzwono-Sierbowicach.

Z DEKRETU EREKCYJNEGO PARAFII BISKUPA KIELECKIEGO CZESŁAWA KACZMARKA

? W Imię Trójcy Przenajświętszej!
Dobro duchowe katolików mieszkających na terenie parafii Pilica wymaga, aby z niej wydzielona została odpowiednia część celem utworzenia nowej parafii.

W trosce o zbawienie dusz moich diecezjan z parafii Pilickiej, pragnąc ułatwić im życie religijno-moralne, przez należycie zorganizowaną opieką duszpasterską, mając na względzie wszystkie okoliczności, w jakich parafia Pilica się znajduje, przekonawszy się, że istnieją dostateczne powody kanoniczne do erekcji nowej parafii, zasięgnąwszy opinii Prześwietnej Kapituły Katedralnej i po wysłuchaniu zdania tych, z którymi w danym wypadku porozumieć się należało, w myśl kanonów 216 i 1427 Kodeksu Prawa Kanonicznego ? jako Biskup Ordynariusz diecezji kieleckiej niniejszym dekretem eryguję NOW? PARAFIĘ PILICA-BISKUPICE pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus, a pod patronatem św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Obszar nowej parafii wyłącza się z parafii Pilica. Obejmuje on następujące miejscowości: Biskupice, Dzwonowice, Engliszówka, Sierbowice, Szyce, Szypowice, a z Pilicy dzielnicę położoną na północ i zachód od szosy prowadzącej z Ogrodzieńca do Pradeł.?

Dekret ten został wydany w Kielcach 8 grudnia 1946 r., ogłoszony z ambony kościoła parafialnego w Pilicy i kościoła nowej parafii Pilica-Biskupice 29 grudnia tegoż roku, a wszedł w życie z dniem 1 stycznia1947.

1 stycznia 2003 roku kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus podniesiono do rangi Sanktuarium związanego z kultem Matki Bożej Śnieżnej – Opiekunki Rodzin. 15 czerwca 2003 roku, na rynku w Pilicy biskup diecezji Sosnowieckiej Adam Śmigielski dokonał koronacji Obrazu, koronami poświęconymi przez Jana Pawła II w dniu 19 sierpnia 2002 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej.