Postulat

 

Postulat w Prowincji Matki Bożej Anielskiej

 

Dnia 15 listopada 2009 roku w Klasztorze oo. Franciszkanów, położonym na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej w Pilicy- Biskupicach, rozpoczął się Postulat, zakończy się zaś końcem czerwca. Klasztor znajduje się przy Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – Opiekunki Rodzin. Formację zwaną postulatem rozpoczęło w tym Jubileuszowym Roku 800- lecia Zakonu Franciszkańskiego, aż dwanaście osób. Nowi postulanci pochodzą z różnych stron Polski

Rozpoczynamy okres, który ma nas przygotować do przyszłego życia zakonnego, czas, w którym mamy wstępnie zweryfikować nasze powołanie, a także lepiej poznać charyzmat franciszkański. Postulat trwa 9 miesięcy. Formacja ma na celu przedstawienie postulantowi codziennego obrazu życia w klasztorze.

Naszymi wychowawcami są o. gwardian oraz magister. Przez wspólną modlitwę, pracę i spędzanie wolnego czasu z braćmi, uczymy się życia we wspólnocie. Poprzez pracę człowiek uczy się pokory, posłuszeństwa, a także współpracy z braćmi i okazywania sobie wzajemnej pomocy. Każdy z braci stara się darzyć życzliwością i dobrocią innych. Niewątpliwie dla wielu z nas jest to okres dość trudny, ponieważ musimy zostawić rodzinę, znajomych i wiele bliskich nam osób. Można to ująć tak, iż rozpoczynamy niejako nowe życie – życie we wspólnocie zakonnej.

Każdego dnia wstajemy na tyle wcześnie, by zdążyć przygotować się do porannych modlitw o 6.00 Następnie uczestniczymy w odsłonięciu obrazu Matki Bożej Śnieżnej, oraz we Mszy św. o godzinie 7.30. Śniadanie spożywamy o 8.00 w klasztornym refektarzu. Po śniadaniu jest czas na wspólną kawę w salce rekreacyjnej. Później wykonujemy obowiązki wyznaczone przez wychowawców. Są to wykłady, bądź praca fizyczna. Tak mija czas do obiadu, który jest o 12.30. Po obiedzie mamy południową modlitwę brewiarzową. Każdego dnia w naszym Sanktuarium odmawiamy różaniec o 17.30, bądź Drogę Krzyżową,a następnie Mszę św., którą kończy zasłonięcie obrazu Matki Bożej Śnieżnej ? Opiekunki Rodzin.
Po kolacji na zwieńczenie dnia spotykamy się w kaplicy, by odmówić Kompletę.

W postulacie człowiek przeżywa swego rodzaju wyciszenie, daleko od zgiełku świata. Może jeszcze głębiej jednoczyć się z Bogiem, ale i lepiej poznawać samego siebie.

Nie każdy dzień wygląda jednak tak samo, bo np. we wtorki chodzimy zadbać o swą kondycję sportową na salę gimnastyczną do pobliskiej szkoły. Często mamy różne pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze. Uczestniczymy w nocnych czuwaniach.
W piątki wieczorem jest dla nas szczególny czas na spotkanie się z Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie w naszej kaplicy klasztornej.

Wbrew pozorom czas, który tutaj spędzamy wśród zakonników jest bardzo urozmaicony. Mamy nadzieję, iż ten okres wstępnej formacji jaką jest postulat pomoże nam dobrze się przygotować do kolejnego etapu jakim jest nowicjat.

 

? Przyrzekliśmy wielkie rzeczy, większe zostały nam przyrzeczone.?

(Słowa zachęty świętego ojca naszego Franciszka)