Ogród Różańcowy

Na terenie zespołu klasztorno ? kościelnego znajduje się także Maryjny Ogród Różańcowy.

Został on, jak głosi napis na tablicy znajdującej się u jego wejścia założony: ??w drugą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej ? Opiekunki Rodzin, w roku śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, w 260 ? lecie obecności Franciszkanów w Pilicy, Rok Pański 2005?.

W 2004 roku klasztor OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach podjął starania na rzecz urządzenia w części ogrodów klasztornych, plenerowych stacji różańcowych, których realizacja nastąpiła w połowie 2005 roku, staraniem przełożonego klasztoru, Ojca Wacława Michalczyka. Poprzez udostępnienie wiernym tej dodatkowej formy kultowej, poszerzony został program modlitewny samego Sanktuarium. Równocześnie skrupulatne zagospodarowanie terenu podniosło jakość kompozycyjną całego zespołu ogrodów. Wykreowana została także otulina dla XVIII ?wiecznej bryły Sanktuarium reformackiego w Pilicy dopełniając oprawę krajobrazową tego obiektu posiadającego niezaprzeczalne wartości historyczne i artystyczne, potwierdzone oficjalnym wpisem do polskiego rejestru zabytków. Ogród Różańcowy tworzy urokliwe miejsce ciszy i kontemplacji.

Jest uroczym miejscem, gdzie w ciszy można kontemplować Tajemnice Różańcowe, przeżywając te wydarzenia, z życia Jezusa i Marii. W Ogrodzie Różańcowym odprawiana jest także procesja z figurą Fatimskiej Pani w każdy 13 dzień miesiąca od maja do października.