Odpusty

3 I ? Najśw. Imienia Jezus (tytuł kościoła)

13 VI ? Św. Antoniego z Padwy

2 VIII ? Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

4 X ? Św. Franciszka z Asyżu