Obraz Matki Bożej

Zawierzenie Rodzin Matce Bożej, Opiekunce Rodzin:

Matko Boża i Matko nasza, Opiekunko rodzin!
Wpatrzeni w Twój wizerunek, z głębi serca oddajemy się Tobie i całkowicie siebie zawierzamy. Oddajemy Ci wszystko, co posiadamy, cały nasz dom i dobytek, ale nade wszystko oddajemy Ci samych siebie i wszystkich członków naszej rodziny. Bądź Matką i Opiekunką naszej rodziny. Uznaj ją za wyłączną Swoją własność. Niech Twój Syn będzie Królem i Panem naszym domu. Zachowaj nas, Matko, od nieszczęść i wszelkich niebezpieczeństw. Broń nas od złego. Ustrzeż od tego wszystkiego, co mogłoby naruszyć jedność i pokój w naszej rodzinie. Daj nam zdrowie duszy i ciała, a naszym zmarłym uproś wieczne odpoczywanie w domu naszego Ojca w niebie. Amen

Łaskami słynący Obraz Matki Bożej Śnieżnej czczony we franciszkańskiej świątyni w Pilicy-Biskupicach, związany jest z tym obiektem od początku jego istnienia. Tradycyjnie przyjmuje się, że obraz pilicki początkowo stanowił własność biskupa kamienieckiego Augustyna Wessla, brata fundatorki klasztoru i świątyni, Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej. Biskup ten, zatrzymawszy się kiedyś w karczmie na nocleg, znalazł dwie deski, które złożone razem tworzyły wizerunek Matki Bożej. Obraz ten wkrótce ofiarowany został Marii Józefie z Wesslów Sobieskiej, która początkowo przechowywała go w kaplicy zamku pilickiego, a opuszczając Pilicę w 1753 roku przekazała w darze Franciszkanom.
Brat zakonny Martynian Wolski wykonał wkrótce obramowanie wnęki ołtarzowej przeznaczonej dla wizerunku Maryi, używając intarsjowanych fragmentów sekretarzyka pozostawionego klasztorowi również przez Marię Sobieską. Kopię pilicką namalowano na deskach drewna olchowego, co potwierdzałoby jej włoską proweniencję. Wymiary tego kameralnego dzieła, to 37,5 x 25 cm. Całość ujęta została w ozdobną srebrną mozaikową ramą, pochodzącą z połowy XVIII wieku.

Szczególnie istotną cechą Sanktuarium w Pilicy pozostaje fakt, iż znaczące ożywienie i pogłębienie kultu odnotowano tu w pierwszych latach nowego tysiąclecia. Drogocenne diademy ze złota i brylantów zdobiące skronie Maryi i Dzieciątka, specjalnie dla tego wizerunku poświecił osobiście Ojciec Święty Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 roku w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas swej ósmej podróży apostolskiej do Ojczyzny. Diademy te wykonał artysta Krzysztof Wrona z Brzeska. Specjalna uroczystość umieszczenia koron w ikonie pilickiej nastąpiła w dniu 15 czerwca 2003 roku. Aktu koronacji dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski, który równocześnie kompleks kościelno-klasztorny w Pilicy ?Biskupicach podniósł oficjalnie do rangi Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – Opiekunki Rodzin.

26 listopada 2009 roku, za aprobatą Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka, Stolica Apostolska udzieliła naszemu Sanktuarium łaski szczególnej więzi duchowej z Bazyliką Papieską Matki Bożej Większej.

W ten sposób pilickie Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej-Opiekunki Rodzin, zostało włączone do kręgu sanktuariów i Świątyń na świecie zjednoczonych czcią tego samego wizerunku Matki Zbawiciela.
DYPLOM BAZYLIKI PAPIESKIEJ MATKI BOŻEJ WIĘKSZEJ

Bazylika Papieska Matki Bożej Większej, Pierwsza Świątynia poświęcona Najświętszej Bożej Rodzicielce, chwała i sława Soboru Efeskiego, przez wieki wyróżniała się czcią Ludu Bożego, a zwłaszcza Biskupów Rzymskich, którzy ją obficie obdarzyli duchowymi przywilejami.

Do odnowienia duchowej łączności z Papieską Bazyliką Liberiańską prowadzi specjalny związek, który jest nazywany POKREWIEŃSTWEM DUCHOWEJ WIĘZI, na mocy której są polecane prośby do Penitencjarii Apostolskiej, aby w poszczególnych przypadkach udzieliła wiernym następujących odpustów zupełnych, tych, którymi cieszy się sama Bazylika Matki Bożej Większej, a mianowicie:

1. W dzień patronalny Bazyliki Liberiańskiej, czyli 5 sierpnia;
2. W dzień patronalny swego kościoła;
3. We wszystkie uroczystości Bożej Rodzicielki Dziewicy Maryi;
4. Raz w roku, w dniu dobrowolnie wybranym przez każdego poszczególnego wiernego;
5. Ilekroć będą tu tłumnie pielgrzymować z pobudek pobożności.

Te odpusty są chętnie udzielane, pod zwykłymi warunkami:
Kościołowi: Sanktuarium
poświęconemu: Matce Bożej Śnieżnej
w: Pilicy ? Biskupicach
Diecezji: Sosnowieckiej.

Tenże Kościół jest wpisany do katalogu Bazyliki razem z dokumentem Penitencjarii Apostolskiej, w którym zostały prawnie udzielone odpusty.

Niniejsze świadectwo wystawia się w tym celu, aby wierni albo pielgrzymi mogli się z nim zapoznać dla wzrostu i umocnienia swojej pobożności.

Dan w Rzymie, dnia 26 listopada 2009 roku
Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynał

Bernard Francis Law
Archiprezbiter Papieskiej Bazyliki Liberiańskiej
Delegat Kapituły
Mons. Ciro Bovenzi