Ministranci

Witamy wszystkich, którzy odwiedzili naszą stronę ministrancką. Jesteśmy grupą ministrantów, w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej ? Opiekunki Rodzin w  Biskupicach.

Razem z braćmi Postulantami czynnie uczestniczymy w tym, aby kapłan nie był sam przy ołtarzu. Spotykamy się w soboty o godz. 10.30 w salce przyklasztornej, bądź w zakrystii i tam uczymy się jak jeszcze lepiej służyć przy ołtarzu. Jeśli chcesz zostać ministrantem w naszym Sanktuarium, zgłoś się do naszego opiekuna.

Zapraszamy wszystkich chętnych i odważnych.

Kto to jest ministrant i co sobą reprezentuje?

„Ministrare” (z łaciny) „służyć” – Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiar Mszy Świętej. Ministrant jest tym, który niesie znaki, czyli określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane
w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Zasady ministranta:

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

MODLITWY MINISTRANTA

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Patroni ministrantów:

 • św. Tarsycjusz – męczennik rzymski, III wiek
 • św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)
 • św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)
 • św. Dominik Savio -XIX wiek (Włochy)

Opiekunem ministrantów i lektorów jest o. Tomasz Kobierski OFM