Kancelaria

 


Kancelaria parafialna czynna po Mszy św. wieczornej od wtorku do piątku.
W niedzielę nie prowadzimy spraw kancelaryjnych.


Informacje dotyczące spraw kancelaryjnych:

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Pragnąc dokonać chrztu dziecka, należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej oraz przedłożyć następujące dokumenty:

Wyciąg z Aktu Urodzenia USC.

Metryka ślubu kościelnego rodziców
(jeżeli był zawarty w innej parafii).

Zaświadczenia, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami (wydaje parafia zamieszkania poszczególnych rodziców chrzestnych).

Jeśli rodzince nie mieszkają na terenie tej parafii wymagana jest pisemna zgoda miejscowego proboszcza.