02 01 slider44

Początek stałej bytności Franciszkanów w Pilicy datuje się na lata 1740-45. Pierwsi zakonnicy przybyli tu na zaproszenie Marii Józefy
z Wesslów Sobieskiej, ówczesnej właścicielki dóbr pilickich, która wkrótce ufundowała dla nich kościół i klasztor. Początkowe decyzje zapadły już w 1739 roku, gdy fundatorka ofiarowała tereny
pod planowany kościół i klasztor, zlokalizowane w rejonie wsi Biskupice. Pod zabudowania przeznaczony został plac zwany Pikoż, rozpościerający się na dość wyniosłym wzgórzu sąsiadującym bezpośrednio z terenami miejskimi. W tym samym roku, 2 listopada biskup krakowski kardynał Jan Lipski udzielił zezwolenia na podjęcie budowy, a akt fundacji klasztoru franciszkańskiego podpisany został przez Marię Józefę na zamku pilickim w 1740 roku.

Franciszkanie zamieszkali na stałe w nowym klasztorze w 1745 roku. Ośrodek klasztorny od początku swego istnienia należał do zakonnej Prowincji Matki Bożej Anielskiej z siedzibą
w Krakowie. W latach 80. XVIII wieku utworzona została profesjonalna biblioteka działająca w klasztorze do dzisiaj, Powołano do życia także lokalne studium filozofii i teologii, które w latach 1781–1866 przygotowywało kandydatów do kapłaństwa. Po pomyślnym początkowym czasie działalności, od połowy XIX wieku i w pierwszych latach wieku XX franciszkański ośrodek w Pilicy nękany był kolejno następującymi po sobie nieszczęśliwymi wydarzeniami.
Falę przeciwności losu zapoczątkował groźny pożar 1857 roku, który strawił znaczną część kompleksu kościelno-klasztornego. Za udział zakonników w Powstaniu Stoczniowym w 1864 roku klasztor przeznaczono do całkowitej likwidacji. Faktyczna likwidacja nastąpiła
w roku 1902, choć jeden z braci przebywał nadal w obiekcie, aż do swej śmierci w lutym 1915 roku.

W czasie I wojny światowej, w 1914 roku Pilica przeszła pod okupację austriacką, a gubernator Diller zezwolił w końcu 1915 roku na powrót Franciszkanów do klasztoru w Pilicy, co nastąpiło 30 października 1915 roku. Zakonnicy zastali jednak obiekty architektoniczne w stanie daleko idącego zniszczenia. W latach 1934–57 w klasztorze pilickim mieścił się nowicjat. W okresie II wojny światowej klasztor został splądrowany przez hitlerowców i okresowo użytkowany był jako kwatery wojskowe. Po opuszczeniu obiektów franciszkańskich przez okupanta, natychmiast podjęto tu prowadzenie kompletów tajnego nauczania, ojcowie nieśli posługę duszpasterską. W całym okresie powojennym klasztor działa nieprzerwanie realizując stałą posługę duszpasterską, głównie wśród mieszkańców powołanej do życia w roku 1946 parafii. W nawiązaniu do tradycji połowy XX wieku, klasztor pilicki, po okresowej przewie z lat 1957–90, pełni obecnie rolę formacyjną jako dom postulatu dla kandydatów do podjęcia życia franciszkańskiego.

 

 

Pokój i dobro

obraz 

Klasztor
OO. Franciszkanów

w Pilicy-Biskupice

Sanktuarium

Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin

Parafia
p.w. Najświętszego Imienia Jezus

 

Msze Święte

Niedziele i Uroczystości:
7.30; 9.00; 11.00; 18.00

Msza Święta w Cisowej (niedziela):
12.00

Dni powszednie:
7.00; 7.30;   i    18.00
8.00 (w okresie adwentu)

Różaniec (codziennie):
17.30

Spowiedź święta
kwadrans przed Mszą świętą

Mszę św. przez wstawiennictwo św. Antoniego
z odczytaniem próśb i podziękowań
Wtorek 7.00

Droga Krzyżowa:
każdy piątek 6.30

Piątki "Pasyjne"
w Wielkim Poście:
9.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych
zgłoszonych na kartkach  do zakrystii
(I środa miesiąca):

18.00

Msza św. w intencji
próśb i podziękowań
do Matki Bożej Śnieżnej
(I sobota miesiąca):
18.00

Msze św. o uzdrowienie

12 wrzesień 2017 r.  - wtorek

godz. 18.00

 

11 październik 2017 r. - środa

godz. 18.00

 

08 listtopad 2017 r. - środa

godz. 18.00

 

06 grudzień 2017 r. - środa

 

Msze św. prowadzić będzie o. Pacyfik Iwaszko.

Katechezy przedmałżeńskie

07 październik 2017
14 październik 2017
21 październik 2017

Spotkania odbywają się w auli św. Jana Pawła II, w domu pielgrzyma przy tutejszym klasztorze.
Zawsze rozpoczynają się po Mszy św. o godz. 18.00.

Poradnia przedmałżeńska

w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15.00.
Spotkania odbywają się w tutejszym klasztorze w sali tercjarskiej.

Linki

effatha

 

www.brewiarz.pl 

logo

 

 

 

 

Klasztor OO. Franciszkanów Sanktuarium