Franciszkański Zakon Świeckich

?Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma ku nam?(J 4,16)

Jesteśmy Wspólnotą naśladowców świętego Franciszka z Asyżu. Członkowie naszej wspólnoty, żyją w świecie, w rodzinie, w samotności i w miejscowym społeczeństwie. Poprzez naśladowanie Biedaczyny z Asyżu, staramy się realizować charyzmat życia franciszkańskiego.

Jako członkowie Wspólnoty nie składamy ślubów zakonnych(czystości, posłuszeństwa i ubóstwa) lecz składamy przyrzeczenia życia zgodnego z Regułą.
Jako osoby świeckie pozostajemy pod stałą opieką naszego asystenta duchowego ? o. Tomasza Kobierskiego ? franciszkanina z tutejszego klasztoru w Pilicy ? Biskupicach.

Kim są Franciszkanie Świeccy?
Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Święty Franciszek założył III Zakon (Franciszkanów Świeckich) z myślą o tych, którzy żyjąc w świecie ,w swoich rodzinach chcieli by naśladować Jezusa pokornego, ubogiego i posłusznego woli Ojca niebieskiego. Streszczając naszą Regułę można zamknąć przekazane w Niej słowa w jednym zdaniu: ? Reguła życia Franciszkanów Świeckich jest następująca: Zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa naśladując świętego Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi?.

Warunki przyjęcia do Wspólnoty.
Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia,
i chcą naśladować Jezusa na wzór św. Franciszka. Osoba, która podejmie się takiego sposobu realizacji swojego życia zostaje włączona do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:

Włączenie to następuje w trzech etapach:

  • formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy,
  • formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,
  • przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).

Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.
Po złożeniu przyrzeczeń każdy, kto rozpoczął taki sposób życia rozwija swoje życie duchowe poprzez formację stałą, która trwa całe życie. Wspólnota nasza licząca 36 osób czynnie uczestniczy w życiu parafialnym posługując przy tutejszym Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej ? Opiekunki Rodzin, jak
i udzielając się w życiu społecznym.

Gdzie nas można zobaczyć?

  • spotykamy się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00 a następnie na wspólnym spotkaniu w salce przyklasztornej
  • współprowadzimy nocne czuwania modlitewne w naszym Sanktuarium
  • 2 x w tygodniu (poniedziałki i czwartki) prowadzimy nabożeństwo różańcowe
  • bierzemy czynny udział w procesjach eucharystycznych
  • czynnie włączamy się w liturgię Mszy świętej w czasie naszych spotkań
  • mamy także kontakt z Dziećmi z Hospicjum, Wioskami Dziecięcymi SOS
  • uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych naszego Regionu

jesteśmy otwarci na nowych członków, którzy by chcieli poświęcić swój czas dla Boga i drugiego człowieka.

Bliższe informacje o naszej Wspólnocie, można uzyskać w czasie naszych spotkań, lub u Siostry Przełożonej, bądź duchowego opiekuna  o. Błażeja

Serdecznie ZAPRASZAMY

Klasztor Franciszkanów
Biskupice 47
42 ? 436 Pilica