Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Pragnąc dokonać chrztu dziecka, należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej oraz przedłożyć następujące dokumenty:

  • Wyciąg z Aktu Urodzenia USC.
  • Metryka ślubu kościelnego rodziców 
    (jeżeli był zawarty w innej parafii).
  • Zaświadczenia, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami (wydaje parafia zamieszkania poszczególnych rodziców chrzestnych)