Program wizyty duszpasterskiej

Program – Wizyty Duszpasterskiej 2019

 

od godziny 1000       Piątek 27 grudnia

ul. Engliszówka,             od 1 do 12

Dzwonowice,                   od 90 do 85    i   od 79a do 81

Biskupice – Polska                    od 52 do 69

Leśniczówka i państwo Janus

 

od godziny 1400

ul. Klasztorna od 1 do 11  i   od 12 do 21

ul. 3-go Maja        od 3 do 15a   i   od 23 do 37

 

 

od godziny 1000    Sobota  28 grudnia

ul. Zawierciańska, od 4 do 10

ul. Reformacka,  od 2 do 7   i   od 8 do 18

ul. Targowa, od 1 do 8

ul. Jana Pawła II

 

od godziny 1400

Biskupice od 1 do 12   ;   od 13 do 25   ;   od 26 do 38   i   od 39 do 51

 

 

od godziny 1400  Poniedziałek 30 grudnia

Cisowa        od 2a  i  od 26