Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia 22 marzec 2020 – IV NWP

  1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana Laetare co znaczy z j. łać. Radujcie się. W tradycji chrześcijańskiej zwana też Niedzielą Róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami, a papież złotą różę ofiarowywał osobie zasłużonej dla kościoła.
  2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Zachęcamy do skorzystania z dyspensy wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
  3. W wtorek o godz. 700 Msza św. z odczytaniem próśb i podziękowań, jakie zanosimy do Boga za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy.
  4. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień Świętości Życia i podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  5. W piątki tak zwane „Piątki Marcowe”. Rozpoczynają się o godzinie 830 odmówieniem Koronki na uczczenie 15 Tortur Pana Jezusa w Ciemnicy i śpiewem Godzinek ku czci Męki Pańskiej, o 900 Droga Krzyżowa, o 930 Msza św. z kazaniem pasyjnym. Po Mszy świętej Gorzkie Żale i błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego.
  6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszym sanktuarium póki co, są sprawowane, przez cały okres Wielkiego Postu, codzienne o godzinie 1730, a w piątki dodatkowo o godzinie 900. W niedzielę bezpośrednio po sumie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewamy Gorzkie Żale.
  7. W Cisowej w kaplicy Msze święte i nabożeństwa na czas zagrożenia epidemią zostały odwołane, a intencje mszalne będą sprawowane w miarę możliwości na sumie lub o innych godzinach.
  8. W naszym sanktuarium ma miejsce Jerycho Modlitewne. W jego skład wchodzi codzienne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godzinie 1500 i Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją do ołtarza San Damiano przed mury naszego klasztoru, błogosławieństwem na cztery strony świata, w intencji błagalnej o ustanie epidemii, przeproszenia za grzechy przeciwko życiu i grzechy bałwochwalstwa. Natomiast o godz. 2030 – bez udziału wiernych – odmawiamy różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  9. Spowiedź w naszym Sanktuarium odbywa się nie w konfesjonałach jak do tej pory, ale w salkach Effatha i Tercjarskiej z zachowaniem wzajemnej bezpiecznej odległości i sterylności.
  10. Dotąd, do póki będzie to możliwe, nasze sanktuarium jest otwarte od pierwszej Mszy rannej o godz. 700 do zakończenia Mszy wieczornej o godz. 1800 dla prywatnej modlitwy i adoracji Jezusa w tabernakulum.