Komunikat ks. Biskupa

Sosnowiec, 10 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
BISKUPA SOSNOWIECKIEGO GRZEGORZA KASZAKA

Umiłowani Diecezjanie!

Pismo Święte wielokrotnie zachęca do tego, by człowiek okazywał wdzięczność Panu Bogu. W Liście do Kolosan czytamy: I bądźcie wdzięczni! (Kol 3, 15). Ważność nakazów zapisanych w Biblii podkreślał szesnastowieczny mistrz życia duchowego Święty Ignacy Loyola. W jego tekstach znajdujemy następujące stwierdzenie: Kiedy się to rozważa w obliczu Jego Boskiej dobroci, to wśród wszelkich wyobrażalnych niegodziwości i grzechów niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy wobec naszego Stwórcy i Boga i wobec stworzeń.

Wykorzystujmy więc każdą okazję, by okazywać naszą wdzięczność wobec Pana Boga za otrzymane dobrodziejstwa. Taką znakomitą sposobnością są wpisujące się od wieków w piękną tradycję ludową dożynki.

Tegoroczne Diecezjalno–Powiatowo–Gminne Dożynki odbędą się w niedzielę, 19 sierpnia na Podzamczu w Ogrodzieńcu. Głównym punktem uroczystości będzie dziękczynna Eucharystia, która zostanie odprawiona o godzinie 15.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w Podzamczu. Poprzedzi ją konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy z elementami patriotycznymi, który rozpocznie się o godz. 14.30. Po zakończeniu Mszy Świętej, około godz. 16.00 nastąpi przejście korowodu dożynkowego na teren Zamku w Ogrodzieńcu, gdzie odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, którego koncert rozpocznie się o godz. 18.00.

Bardzo serdecznie zapraszam rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy, działkowców, a także pozostałych diecezjan; wszystkich, którzy pragną okazać wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne plony i podziękować spracowanym rolnikom za ich trud oraz prosić Stwórcę o błogosławieństwo na przyszły rok. Mam nadzieję,
że nie zabraknie wspaniałych wieńców dożynkowych i pachnących bochnów chleba upieczonych z nowego ziarna.

               Z pasterskim błogosławieństwem
 

 

Wasz Biskup
+ Grzegorz