Intencje 19 listopad 2017

XXXIII Niedziela Zwykła – 19 listopad

730+ Annę Seweryn (gr 19)

730     + Jacka Sareckiego w 2 rocznicę śmierci

900+ Halinę Ciszewską (gr 19)

900        W 1 rocznicę urodzin Stanisława Wieluńskiego

1100+ Stanisława Szeląg, Stefana i Henryka Grabowskich

1100   + Janinę, Piotra, Stanisława Sołtysiak, Juliannę, Wojciecha Kowalskich

1200 (Cisowa)

1730   Droga Krzyżowa – za zmarłych zgłoszonych na wypominki

1800Zbiorowa za zmarłych zgłoszonych na Wypominki

1800+ Władysławę Kaczorek – od Magdaleny Kaczorek

Poniedziałek ... czytaj więcej

Intencje 12 listopad 2017

 

XXXII Niedziela Zwykła – 12 listopad 2017

730+ Annę Seweryn (gr 12)

730     + Józefa Hajduga

900+ Mariana Szwej i zmarłych z rodziny Szwejów

900        + Krystynę Gębka – od rodziców Piłatów

1100+ Mieczysława Janas w 12 rocznicę śmierci

1100   + Janinę Banasik w 12 rocznicę śmierci

1200 (Cisowa)

1730   Droga Krzyżowa

1800Zbiorowa za zmarłych zgłoszonych na wypominki

1800+ Halinę Ciszewską (gr 12)

Poniedziałek – 13 listopad

700     + Annę Seweryn (gr 13)

700     ... czytaj więcej